Επιτέλους και στην Ελλάδα...

Τα πιο επίκαιρα και επείγοντα θέματα σήμερα στην Ελλάδα, είναι πιστεύω: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΑΝΕΡΓΙΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ και ΤΡΑΠΕΖΑ (Credit-Union, Πιστωτική Ένωση). Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ~200 εκατομμύρια μέλη στον κόσμο, με 53.000 Credit Unions, σε 100 χώρες: www.woccu.org και οι Έλληνες, με τέτοια Οικονομική Κρίση, να …κοιμόμαστε.
"The global financial and economic crisis has also demonstrated the resilience of alternative financial institutions such as cooperative [...] I encourage all stakeholders to continue building awareness and pursuing policies to strengthen cooperatives everywhere. By contributing to human dignity and global solidarity, cooperatives truly do build a better world."
Secretary-General UN Ban Ki-moon


"Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση κατέδειξε επίσης την ανθεκτικότητα των εναλλακτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η συνεργασία [...] μπορεί να ενθαρρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεχίσουν την οικοδόμηση της ευαισθητοποίησης και την εφαρμογή πολιτικών για την ενίσχυση των συνεταιρισμών παντού. Με τη συμβολή στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παγκόσμια αλληλεγγύη, οι συνεταιρισμοί πραγματικά κάνουν την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου."
Γενικός Γραμματέας Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon